AANSCHAF VAN EEN HOND

Aanschaf van een hond

Puppy of volwassen hond? De voorkeur voor een puppy of juist een volwassen hond is heel persoonlijk. Misschien wilt u een pup, omdat u de hond van jongs af aan zelf wilt opvoeden. Misschien wilt u een volwassen hond, omdat u een hond die is herplaatst een nieuwe kans wil gunnen. Een puppy opvoeden kost zeer veel tijd, maar een volwassen hond heropvoeden om te passen binnen uw situatie en uw wensen kan ook zeer tijdrovend zijn. Wanneer u op zoek gaat naar een volwassen hond, dan kunt u ondermeer:

·         Gaan kijken bij dierenasiels

·         De rasvereniging bellen van een ras dat uw belangstelling heeft (de meeste rasverenigingen hebben binnen de vereniging iemand aangewezen die zich specifiek bezig houdt met de herplaatsing van volwassen honden van dat ras)

·         Contact opnemen met diverse organisaties die zich bezighouden met herplaatsing van huisdieren.

De aanschaf van een puppy

Vorming van het karakter: inprenting en socialisatie Belangrijker nog dan het ras (de genetische aanleg) voor de vorming van het karakter zijn de omstandigheden waaronder de hond als jonge pup opgroeit. De periode dat een hond tussen de circa 4 en 12 weken oud is, wordt de primaire socialisatiefase genoemd. In deze fase leert de hond wat wel en wat niet tot zijn normale leefwereld behoort (dit wordt ook wel inprenting genoemd). Een pup die in deze fase van zijn leven relatief geïsoleerd opgroeit, heeft voor de rest van zijn leven een enorme achterstand opgelopen! Uit recent onderzoek blijkt dat de leeftijd tussen 4 en 7 weken oud de meest belangrijke weken zijn als het gaat om socialisatie. Iedere verstreken week kan niet meer worden overgedaan. Daarom is (juist) ook een goede socialisatie tijdens de weken die de pup nog bij de fokker doorbrengt van zeer groot belang. De pup heeft veel behoefte aan warmte, veiligheid en de juiste voeding. Ontwikkeling van de lichaamstaal en opbouw van de rangorde binnen het nest zijn zeer belangrijk. Het instellen van gedrag van mensen en het in contact brengen van puppies met kinderen binnen het nestterritorium is steeds aangewezen. Het beste en het veiligste is dat de pups in en rond het nestterritorium  met zo veel mogelijk prikkels zijn geconfronteerd en pas tijdens de socialiseringsperiode (tussen 8ste en 12de week) aan externe prikkelneutralisatie te doen.
Verspreid over het land bevinden zich diverse puppykennels, uitgebaat door broodfokkers. Kenmerkend voor dit soort kennels is dat zij veel verschillende rassen verkopen. Vanuit Nederland en België worden ook puppies aangeboden die bij u aan huis worden bezorgd, en in België zijn ook dierenspeciaalzaken die online pups verkopen. KOOP BIJ DEZE BROODFOKKERS NOOIT ! De hondjes hebben meestal geen stamboom en zijn mede daarom meestal relatief goedkoop. Echter, in dit geval is goedkoop bijna altijd een miskoop. De informatie die de broodfokker geeft is heel vaak misleidend! Geld staat daarbij steeds voorop en werkelijke zorg en liefde voor de opgroeiende puppies is vaak niet aan de orde is. Zelfs al treft u een puppykennel aan waarvan u denkt dat er geen sprake is van louche handel : wanneer u niet 100% zeker is waar en hoe de puppies zijn opgegroeid, koop dan daar geen puppy!!

 

Op zoek naar een goede fokker: weet wat u zoektOm gericht te kunnen zoeken naar een goede pup, zult u eerst voor uzelf moeten besluiten aan welk beeld uw toekomstige huisgenoot moet voldoen.  Bedenk voortdurend dat u een keuze maakt die hoogst waarschijnlijk veel invloed zal hebben op de komende 10 jaar of meer van uw leven! Op zoek naar een goede fokker: adressen Adressen van fokkers kunt u op vele manieren verkrijgen. Op het internet bijvoorbeeld kunt u zoeken in de database van hondenfokkers.2link of hondenfokkers of  Honden.nl. Wanneer u een rashond zoekt, kunt u contact opnemen met de desbetreffende rasvereniging Het adres van een fokker via een rasvereniging, via een advertentie of via een kennis, zegt niet alles over de kans een goede pup te treffen. Vraag de fokker van het nestje waarvoor u belangstelling hebt, de hemd van het lijf. Als u denkt dat u er niet genoeg van af weet om een goede keuze te kunnen maken, zullen de instructeurs van onze hondenschool u hierbij graag helpen ! Ter houvast volgen onderstaand meer tips met betrekking tot het vinden van een goede fokker en een goede pup. Op zoek naar een goede fokker: voordat u gaat kijken… Wanneer u gegevens heeft gevonden met betrekking tot een fokker van een nestje waarvoor u belangstelling hebt, zijn er een aantal dingen die u aan de fokker kunt vragen voordat u besluit of u het betreffende nestje wilt gaan bekijken :

·         De eerste vragen die u kunt stellen zijn hele concrete: zijn er nog puppies te koop? Zo ja, hoeveel? Reuen en/of teven? Wanneer zijn de pups geboren?

·         Zoek een fokker die de pups het liefst in huis laat opgroeien en die ze in elk geval positief kennis laat maken met zoveel mogelijk zaken (veel verschillende mensen, kinderen, lawaai, andere honden enzovoort). Vraag aan de fokker hoe en waar de puppies opgroeien.

·         Vraag aan de fokker vanaf welke leeftijd u een puppy mee mag nemen. Minimaal 7 1/2 week oud is ons inziens een goede leeftijd om te verhuizen naar een nieuwe baas (jonger dan 7 weken oud is echt te vroeg!). Is de pup 9 weken of ouder, dan tellen de omstandigheden waarin de puppy is opgegroeid bij de fokker extra zwaar. Een puppy van 9 weken of ouder heeft immers al een groot deel van de zo belangrijke primaire socialisatieperiode achter de rug. Is een pup van deze leeftijd relatief beschermd/geïsoleerd opgegroeid dan kunt u beter op zoek gaan naar een jongere pup, of eentje die door de fokker al uitstekend is gesocialiseerd! Voor een puppy van deze leeftijd betekent een goede socialisatie door de fokker ondermeer, dat deze de pup al mee uit wandelen neemt en heeft geleerd om aan een lijn te lopen.

·         Stel vragen die voortkomen uit het beeld dat u voor u zelf heeft gemaakt t.a.v. een ideale hond voor u. Wanneer u bijvoorbeeld van plan bent om een bepaalde hondensport te gaan beoefenen, vraag aan de fokker of hij/zij denkt dat de puppies daar in aanleg geschikt voor zijn en waarom wel of niet.

Wanneer u naar aanleiding van de antwoorden op o.a. de bovengenoemde vragen enthousiast bent geworden, dan kunt u met de fokker afspreken wanneer u kunt komen kijken. Twijfelt u? Maak dan liever geen afspraak! Op zoek naar een goede fokker: wanneer u gaat kijken… Bij de keuze van een bepaalde pup uit het nest kunt u zich beter niet te veel laten leiden door het uiterlijk van de pups (tenzij showkwaliteit uw eerste vereiste is). Vraag aan de fokker naar de karakters van de pups en overleg met hem of haar welk karakter het beste past bij u en uw situatie. Laat daarin vooral meespelen hoe dominant of juist onderdanig de pup in aanleg is. Kies liever niet voor het “haantje de voorste” uit het nest en ook niet voor het meest onzekere hondje, tenzij u precies weet waar u aan begint. Zaken waar u op kunt letten en vragen die u kunt stellen:

·         Probeer zoveel mogelijk te weten te komen over het karakter van de verschillende puppies. Het is een goed teken indien de fokker zeer goed hierover op de hoogte is. Het is een betrouwbare aanwijzing dat de fokker intensief is bezig geweest met het grootbrengen van de puppies, een eerste voorwaarde voor een goede socialisatie.

·         Vraag naar het karakter van de moeder- en de vaderhond. Vanzelfsprekend wilt u in elk geval de moederhond ontmoeten! De vaderhond kan eigendom zijn van iemand anders. Vraag waarom de fokker gekozen heeft een nestje te fokken met deze combinatie (vader en moeder). Een goede fokker kan u dit uitleggen; hij of zij heeft een heel bewuste keuze gemaakt voor juist die reu bij die teef!

·         Vraag wat de fokker al dan niet gedaan heeft (of nog zal gaan doen) met de puppies in het kader van de opvoeding en socialisatie. Maken de puppies kennis met veel verschillende mensen? Met kinderen? Contacten met andere honden? Andere huisdieren? Is of wordt een begin gemaakt met zindelijkheidstraining? Is of wordt een begin gemaakt met het leren lopen aan een lijn? Komen de pups ook buiten en zo ja, waar gaan ze heen en waarom?

·         Let goed op de algemene gezondheid en conditie van de pups en van de moederhond. Zijn ze vrolijk, levendig en glanst hun vacht? Geen diarree, waterende of etterende oogjes? Niet te mager en niet te dik? Vraag de fokker naar de enting(en) en ontwormingsku(u)r(en) die de pups gehad hebben of nog zullen krijgen.

·         Vraag aan de fokker wat hij of zij als nadelen en voordelen ziet van het betreffende ras (indien van toepassing). Een goede fokker kan heel veel vertellen over de kenmerken van het ras!

·         Vraag aan de fokker welke eisen hij stelt aan de pupkopers. Een goede fokker zal zijn pups niet aan iedereen willen verkopen en heeft dus eisen en wensen ten aanzien van de toekomstige eigenaren!

·         Vraag naar de verdere voorwaarden en condities. Wat is de prijs van een pup? Wordt er een koopcontract opgesteld en zo ja, wat houdt dit in? Biedt de fokker evt. de mogelijkheid / garantie dat u de hond terug mag brengen – stel dat u dat om wat voor reden dan ook zou willen – en zo ja, onder welke voorwaarden?

Wantrouw fokkers die weinig weten te vertellen en/of  al uw gevraag irritant lijken te vinden!

Een goede fokker is enthousiast over en heel betrokken bij “zijn product” en zal het dus juist leuk vinden om er over te vertellen.